Λογιστικό Γραφέιο E-Intertax

Για μας προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος ως αυτόνομη και ιδιαίτερη προσωπικότητα σε μια κοινωνία σύγχρονη που οι άξιες και τα οράματα τροφοδοτούν τον κόσμο του αύριο είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις.

Συμβουλευτική

Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και παρακολούθηση οικονομικής πορείας της επιχείρησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης

Στρατηγικές Ανάπτυξης

Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε κάθε συμμετέχοντα η εταιρικό μέλος.

Φορολογικός σχεδιασμός

Μοναδικά οικονομικά και ευέλικτα πακέτα παροχών με λύσεις ολοκληρωμένες και εναρμονισμένες στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Οι Προτεραιότητές μας

Για μας προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος ως αυτόνομη και ιδιαίτερη  προσωπικότητα σε μια κοινωνία σύγχρονη που οι άξιες και τα οράματα τροφοδοτούν τον κόσμο του αύριο είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις.

Γι’αυτην την κοινωνία εργαζόμαστε, αυτην την κοινωνία οραματιζόμαστε, το οφείλουμε σε μας, το οφείλουμε στην νέα γενιά!

Υπηρεσίες Προς Πολίτες

Ο συστηματικός έλεγχος των λογαριασμών είναι επωφελής τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα, καθώς οι φορολογικές απαιτήσεις πληρούνται εγκαίρως.

Θα παρέχουμε εκπαίδευση σε πολλά από τα μοντέλα, ώστε να είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε τις ιδέες.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Σεβόμενο την ιδιωτικοτητα και την διαφορετικότητα του κάθε πελάτη δημιουργεί μοναδικά οικονομικά και ευέλικτα πακέτα οικονομικών και ποιοτικών παροχών με λύσεις ολοκληρωμένες και εναρμονισμένες στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Εμπιστοσύνη

Με σταθερότητα και με συνέπεια επενδύσαμε στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την ενημέρωση.

Αξιοπιστία

Παροχή εξειδικευμένων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Συμβουλευτική

Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.

Υποστήριξη

Στοχεύουμε στην μακροχρόνια συνεργασία και στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας.