Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του Σεπτεμβριου του ΕΦΚΑ. Πληρωμή μεχρι τελος Οκτωβρίου 2020

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του Σεπτεμβριου του ΕΦΚΑ. Πληρωμή μεχρι τελος Οκτωβρίου 2020

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.