ΑΥΣΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2023

ΑΥΣΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2023

 από την 1η Ιανουαρίου υιοθετούνται αναπροσαρμογές στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, με την εξέλιξη αυτή να αφορά φυσικά και τα «μπλοκάκια».

Η αύξηση των εισφορών θα είναι ανάλογη του πληθωρισμού και έτσι υπολογίζεται πως οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών θα αυξηθούν σε ποσοστό που δεν αποκλείεται να αγγίξει και το 10%.