Η Εταιρία

Μήνυμα των ιδρυτών

Σας καλωσορίζουμε στο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο

INTERTAX Αφοί Βατικάλου

ένα από τα πλεον σύγχρονα γραφεία στον χώρο της οικονομικής επιστήμης στα νότια προάστια της αττικής.

Το υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο των στελεχών μας, η μεθοδολογία και η τεχνογνωσία  ισχυροποιούν την θέση μας σένα οικονομικό-κοινωνικό  περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο

Για μας προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος ως αυτόνομη και ιδιαίτερη  προσωπικότητα σε μια κοινωνία σύγχρονη που οι άξιες και τα οράματα τροφοδοτούν τον κόσμο του αύριο είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις. Γι’αυτην την κοινωνία εργαζόμαστε, αυτην την κοινωνία οραματιζονασται το οφείλουμε σε μας, το οφείλουμε στην νέα γενιά!

Το λογιστικό –φοροτεχνικό γραφείο INTERTAX Αφοί Βατικάλου

Προσφέρει μια σειρά ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών συμβάλλοντας στην προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου της χώρας.

Υπηρεσίες

Ιστορική αναδρομή