Ν.4758/2020

Νόμος 4758/2020 Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4758/2020 Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων

Δείτε τις σημαντικότερες διατάξεις :

 1. Εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και άλλα αγαθά όπως
  (i) μουστάρδα παρασκευασμένη,
  (ii) παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται
  (iii) σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών (άρθρο 64).
 2. Ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του ημίσεως της μείωσης των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COV1D-19, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 54).
 3. Προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου (άρθρο 55).
 4. Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες (άρθρο 57).
 5. Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης, οφειλετών με οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκεκριμένο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αντί Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 που ισχύει σήμερα (άρθρο 53).
 6. Θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας εκκινεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των ανωτέρω (άρθρο 40).
 7. Αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (31.12.2020) και μέχρι την 30η.6.2021, η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β’ του άρθρου 48, που αφορούν θέματα
  i) Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων,
  ii) Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και
  iii) Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (άρθρο 56).
 8. Ηλεκτρονικά η κατάθεση των πινακίδων των οχημάτων που τίθενται σε ακινησία.
  Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, αναφορικά με τη θέση σε ακινησία επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:
 • Δηλώνεται, εφεξής, ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ως άνω μηχανοκίνητα μέσα, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακινησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας
 • Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr – Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες (άρθρο 66).
 1. Συμπληρώνονται, λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, οι κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών, επί των οποίων ισχύει απαγόρευση συνομολόγησης ή λήψης περιουσιακών ωφελημάτων, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση αφορά τεστ ανίχνευσης ιού ή οποιαδήποτε άλλου ισοδύναμου μέτρου (άρθρο 80).
 2. Διευρύνονται οι κατηγορίες Α.Μ.Ε.Α. που δικαιούνται του ευεργετήματος των φορολογικών απαλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 490/1976, όπως ισχύει (απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.)(άρθρο 72).
 3. Προβλέπεται ότι, τα μισθώματα από εκμετάλλευση κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών ν.π.δ.δ., των οποίων οι μισθωτές έχουν αποβιώσει. καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης (άρθρο 73).
 4. Διευρύνονται οι φορείς που απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για δικαιώματά τους επί ακινήτων, με την προσθήκη σε αυτούς των δημόσιων ανωνύμων εταιρειών του ν. 3429/2005 υπό ειδική εκκαθάριση, κατά τα ειδικώς οριζόμενα (άρθρο 74).
 5. Συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας (εφεξής Παρατηρητήριο), με σκοπό την εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά (άρθρο 78).

14.α. Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων, σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας.
β. Η εν λόγω προκαταβολή είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία (άρθρο 58).

 1. α Παρέχεται, έναντι εγγύησης ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, πίστωση στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, (ήτοι στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια να παράγουν, να μεταποιούν, να κατέχουν, να παραλαμβάνουν ή να αποστέλλουν προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου σε φορολογική αποθήκη), για τις Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών που υποβάλλονται μέχρι και τη δέκατη ένατη (19η) ημέρα εκάστου μηνός, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν σε συγκεκριμένα ενεργειακά προϊόντα, τα οποία εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
  β. Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η ως άνω εγγύηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής (άρθρο 59).
 2. Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πράξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα (50) ευρώ, και τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ. (άρθρο 60)

17.α. Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ.
β. Προβλέπεται η εφαρμογή υφιστάμενης ρύθμισης του Τελωνειακού Κώδικα περί καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και στα προϊόντα καφέ ή με βάση τον καφέ και καθορίζεται η διαδικασία καταστροφής τους.
γ. Διευρύνονται, με την προσθήκη των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ, οι κατηγορίες προϊόντων που απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης εφόσον, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα, προορίζονται για ίδια χρήση.
δ. Προσδιορίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις προϊόντων καφέ η έννοια του υπόχρεου για την καταβολή του φόρου κατανάλωσης. Περαιτέρω, καθορίζονται για μετά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, δηλαδή το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, οι προϋποθέσεις: βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης, καθώς και του αναλογούντος Φ.Π.Α. επιστροφής του εισπραχθέντος φόρου κατανάλωσης όταν, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, τα ανωτέρω προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και οι δικαιούχοι επιστροφής του εν λόγω φόρου.
ε. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής της προαναφερθείσας διαδικασίας επιστροφής του φόρου κατανάλωσης. (άρθρο 61)

 1. Επεκτείνονται απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση χρησιμοποίησής της και για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. (άρθρο 62)
 2. Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση παραβίασής τους. (άρθρο 63)
 3. Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέβαλαν, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. (άρθρο 65)
 4. Προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλκοολούχων, καπνικών και λοιπών προϊόντων (άρθρα 1 έως 3)
 5. Δημιουργείται στην Α.Α.Δ.Ε., ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των μικρών αποσταγματοποιών. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών. (άρθρο 4)

23.Καθιερώνεται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης για την παρακολούθηση των οριζόμενων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Στο ανωτέρω σύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις, αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. (άρθρο 5)

 1. Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο στην Α.Α.Δ.Ε, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων [πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων κ.λπ.], τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων καθώς και ενεργειακών προϊόντων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων. (άρθρο 6)
 2. Προβλέπονται διαφορές άλλες ρυθμίσεις για τα υγρά καύσιμα και την σήμανση αυτών (άρθρα 7-11).
 3. Θεσπίζονται, διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων (άρθρα 12 -13).
 4. Καθίσταται η Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά αρμόδια για την ανάπτυξη και διαχείριση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων εισροών – εκροών και των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης μεταφορικών μέσων (GPS), καθώς και για τη διαχείριση των δεδομένων αυτώ. (άρθρο 14).
 5. Απαιτείται στο εξής άδεια της Α.Α.Δ.Ε. κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου και για:
 • τη μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών,
 • την κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών (εξαιρούνται οι καπνοκαλλιεργητές καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς) (άρθρο 15).

ΙΙ.α. Νοείται ως μέρος της «εφοδιαστικής αλυσίδας» καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών η μεταποίηση, διαμεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και η κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία του εξοπλισμού παραγωγής τους.

β. Επικαιροποιούνται τα δεδομένα που καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται στο «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) (άρθρο 16).

 1. Υποχρεούνται «πελάτες» (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προμηθεύονται νομίμως βιομηχανοποιημένα καπνά με σκοπό τη μεταπώληση τους) και «προμηθευτές» (φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν συμβατικώς στις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες ή στα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού πρώτες ύλες καθώς και πάσης φύσεως υλικά και υπηρεσίες) να αποστέλλουν κάθε εξάμηνο (αντί μηνιαίως, όπως ισχύει) στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ηλεκτρονική κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν άμεσα πληροφορίες για ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές (άρθρο 17).
 2. Θεσπίζεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ σε βάρος ελεγχόμενου, λόγω παρεμπόδισης του τελωνειακού ελέγχου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα και αυστηροποιούνται ποινές που επιβάλλονται λόγω λαθρεμπορίας (άρθρα21-22).
 3. Επανακαθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χορήγησης χρηματικής αμοιβής στα πρόσωπα που παρέχουν πληροφορίες για την πάταξη του λαθρεμπορίου και στο πλαίσιο επίτευξης του ίδιου στόχου, θεσπίζεται, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις, η δυνατότητα χορήγησης χρηματικής αμοιβής (άρθρο 23).
 4. Αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα, τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.) από την I’1.1.2021 κι εφεξής, με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) (άρθρο 38).
 5. Προβλέπεται ότι, οι ισχύουσες εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα επιβατικών αυτοκινήτων, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης σε αυτά, έως την 31η.12.2020. Από την 1η. 1.2021 και εφεξής, καθορίζονται για την εφαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, αυξημένες, σε σχέση με τις ισχύουσες, εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα (άρθρο 39).
 6. Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών (e-Δωρεές) η οποία αναρτάται και λειτουργεί ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία μέσα) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 51).