…Περι των νέων μέτρων και των ελαφρυσεων για επαγγελματιες και μη…

…Περι των νέων μέτρων και των ελαφρυσεων για επαγγελματιες και μη…

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών έχουν ως ακολούθως:

1. Αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. Θα υπάρχει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών με βάση τον κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) για το ποιες επιχειρήσεις θα αφορά ανεξαρτήτως αν έκλεισαν με κρατική απόφαση ή όχι. Λέγεται ότι θα αφορά 320.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις και 800.000 εργαζόμενους. Άρα, θα παρθεί παράταση των πληρωμών για 4 μήνες (δηλ. μέχρι 31/07/2020) και ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η παράταση θα αφορά τον ΦΠΑ μηνός Φεβρουαρίου που είναι πληρωτέος τον Μάρτιο, άλλες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ, καθώς επίσης και τις δόσεις των ρυθμίσεων που ήδη έχουν βεβαιωθεί και η πληρωμή τους λήγει 31/03/2020.

2. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να καταχωρηθούν κανονικά τα τιμολόγια για τον μήνα Φλεβάρη, να αποσταλεί η δήλωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), να βεβαιωθεί και να τηρούμε τις προϋποθέσεις ώστε να πάρουμε αναστολή μέχρι 31/07/2020. Σε κάθε περίπτωση, και το τονίζουμε αυτό, προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη αναστολή θεωρείται η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

3. Όσον αφορά τους εργαζόμενους που εργάζονται στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και μόνο, θα τους δοθεί από το κράτος αποζημίωση ύψους 800€, καθώς επίσης και πλήρης κρατική κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών. Παράλληλα, η ως άνω εργαζόμενοι μπορούν να έχουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων (ρυθμίσεις, βεβαιωμένες οφειλές κτλ.) μηνός Μαρτίου μέχρι 31/07/2020.

4. Οι ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται θα λάβουν επίδομα για το διάστημα 15/03 – 30/04 ύψους 800€ όπως θα οριστεί από την εγκύκλιο.

5. Μειώνεται στο 6%, από 24%, ο ΦΠΑ έως 31/12/2020 σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορωνοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται στο 6% σε προϊόντα, όπως είναι:

(α) οι μάσκες και τα γάντια,

(β) τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα,

(γ) το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, και

(δ) η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών.

6. Για τα ενοίκια των 220.000 επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, σε περίπτωση που νοικιάζουν ακίνητο και μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, θα προβλεφθεί νομοθετικά να καταβάλουν το 60% του μισθώματος στους ιδιοκτήτες. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των ανωτέρω περιπτώσεων, προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για 4 μήνες.

7. Οι αντικειμενικές αξίες ΔΕΝ πρόκειται να αλλάξουν για το έτος 2020, άρα ως εκ τούτου, ο ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει ως έχει.

8. Επιστροφές φόρων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέχρι 30.000€, επιστρέφονται ΑΜΕΣΑ.

9. Για τις τράπεζες, ισχύει το χθεσινό μας email ενώ ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να γίνουν επιπλέον παρεμβάσεις για τα φυσικά πρόσωπα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Εργασίας έχουν ως ακολούθως:

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

  • Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Για επιχειρήσεις – εργοδότες

  • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.
  • Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Για τους εργαζόμενους

  • Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κοινή συνέντευξη τύπου των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Απασχόλησης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού και στη λήψη μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας. Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις αλλά και να δοθούν διευκρινήσεις όπως τις λαμβάνουμε από τις επιχειρήσεις, από τους συναδέλφους φοροτέχνες – λογιστές αλλά και που εμείς οι ίδιοι έχουμε. Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα μέτρα είναι οριζόντια και αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων ΚΑΔ είτε αυτές μένουν ανοιχτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητας τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε με δική τους πρωτοβουλία. Δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι οι επιχειρήσεις που κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία πως θα αποδείξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ότι έκλεισαν για να μπορέσουν να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις; Αναφέρεται ότι επειδή τα μέτρα δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας οι ΚΑΔ θα οριστούν από το υπουργείο Οικονομικών με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν εκδοθεί. Το ερώτημα είναι ποια είναι τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που διαθέτει η ΑΑΔΕ; Αυτά δε θα τα έχουν όταν θα γίνει η σύνδεση ΦΤΜ, το e-τιμολόγιο, το e-βιβλίο με την ΑΑΔΕ; Τα έχουμε τώρα και δεν το γνωρίζουμε;

Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά την αναστολή για 4 μήνες οφειλών ΦΠΑ που έχουν βεβαιωθεί εντός Μαρτίου, ρυθμίσεων βεβαιωμένων δόσεων μηνός Μαρτίου και άλλων οφειλών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό σημαίνει (και ρωτάμε το Υπουργείο Οικονομικών) ότι για να γίνει η συγκεκριμένη αναστολή, θα πρέπει να συλλεχθούν τα συγκεκριμένα παραστατικά, να καταχωρηθούν στα συγκεκριμένα λογιστικά προγράμματα, να υπολογιστεί ο ΦΠΑ και να αποσταλεί στο taxis, ώστε να βεβαιωθεί και στη συνέχεια να ανασταλεί, εφόσον υπάγεται στις επιχειρήσεις που δικαιούται την αναστολή. Μάλλον ξεχνά το υπουργείο οικονομικών ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δεν είναι όλες πολυεθνικές για να έχουν την απαιτούμενη οργάνωση. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (η προώθηση των ΙΚΕ).

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Μήπως θα έπρεπε να εξειδικευτεί η βεβαίωση του ΦΜΥ του Ιανουαρίου που λήγει τον Μάρτιο, μη μπούμε σε ατέρμονες συζητήσεις σε 4 μήνες με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και σε πρόστιμα και προσαυξήσεις;

Τέλη χαρτοσήμου, που χρειάζεται η φυσική παρουσία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για να πληρωθούν. Τι θα γίνει; Θα στέλνουμε τον κόσμο να πληρώνει στις «κλειστές» εφορίες και κατόπιν ραντεβού;

Για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις, πληρωτέες Μαρτίου, για 4 μήνες. Τα ερωτήματα είναι εύλογα. Τι σημαίνει δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας; Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα είχαν μικτή δραστηριότητα (και χονδρική και λιανική και υπηρεσίες); Ακόμα περισσότερο οι εργαζόμενοι αυτών θα επιδοτηθούν ή όχι τα 800€;

Σίγουρα είναι θετική η μείωση στον υπερμειωμένο συντελεστή του ΦΠΑ των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και την προστασία από τον κορωνοϊό και την μετάδοσή του. Βέβαια θα πρέπει να ενημερωθούμε για το αν αυτή η αλλαγή θα γίνει άμεσα και αν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός ώστε να ελέγξει τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές των τιμών.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών για την παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης, αναφέρεται ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που διακόπτουν υποχρεωτικά την εργασία τους θα πληρώσουν στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που νοικιάζουν το 60% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (μόνο για την 1η κατοικία). Όταν θα έρθει η ώρα της υποβολής της δήλωσης της χρήσης του 2020, θα δηλώσει ο ιδιοκτήτης το 60% που εισέπραξε ή το 100%;

Όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες φαίνεται πως οι αδικίες του παρελθόντος σε σχέση με αυτές θα παραμείνουν ως έχουν.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, βεβαιώσεις αποδοχών, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες κτλ. πουθενά δεν αναφέρεται αν οι υποχρεώσεις της 26/03 και 31/03 παραμένουν ή οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο;

Οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, που έχουν παραλάβει σημειώματα διαπιστώσεων, που έχουν κάνει ενδικοφανή προσφυγή ή θα πρέπει να κάνουν ενδικοφανή προσφυγή οι χρόνοι παραμένουν ως έχουν; Τα εικοσαήμερα που προβλέπονται θα γίνονται και αυτά κατόπιν ραντεβού; Σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες; Στις κλειστές ή αυτές που λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό;

Και βέβαια είναι θετικό ότι θεωρείται άκυρη κάθε απόλυση στην κρίσιμη αυτή περίοδο, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται αν οι ΑΠΔ ενώ θα υπάρχει αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αυτές θα πρέπει να κατατεθούν κανονικά και να βεβαιωθούν. Το γεγονός αυτό σημαίνει, όπως αναφέραμε και προηγούμενα, ότι θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη συναλλαγή λογιστικών γραφείων και επιχειρήσεων. Μην ξεχνάμε, ότι και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και αμέτρητες συναλλαγές, κάτι που επιεικώς αποτελεί υγειονομική βόμβα μετάδοσης του ιού.

Βέβαια, καμία συζήτηση δεν γίνεται για το διοικητικό προσωπικό επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική απόφαση (πχ. Κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης κτλ.).

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στη δημόσια διοίκηση, σίγουρα πιστεύουμε ότι γίνεται προσπάθεια και από πλευράς κρατικού μηχανισμού να λυθούν προβλήματα που κανείς μέχρι τώρα δεν είχε κληθεί να αντιμετωπίσει, θεωρούμε όμως ότι οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να στηριχθούν. Το πρόβλημα είναι πως με τη μέχρι τώρα εμπειρία στη συναλλαγή μας με τη δημόσια διοίκηση υπήρξαν, υπάρχουν και πιστεύουμε θα υπάρχουν (μακάρι να κάνουμε λάθος) σοβαρά προβλήματα γραφειοκρατίας. Ελπίζουμε αυτά να αποφευχθούν ώστε οι πληγείσες επιχειρήσεις να μη βρεθούν τους επόμενους μήνες να έχουν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν ιό, τον ιό της γραφειοκρατίας.