Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο InterTax

Σεβόμενο την ιδιωτικοτητα και την διαφορετικότητα του κάθε πελάτη δημιουργεί μοναδικά οικονομικά και ευέλικτα πακέτα οικονομικών και ποιοτικών παροχών με λύσεις ολοκληρωμένες και εναρμονισμένες στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία έτη στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό και μεθοδολογία καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κανονιστικό πλαίσιο και την εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών –Κοινοτικών επιταγών.

Η εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε επιχείρηση καθώς και τα αποτελέσματα που απορρέουν από την έννομη σχέση εργοδότη και υπαλλήλου αποτελούν έναν από του πλέον παραγωγικούς δείκτες ανάπτυξης κάθε επιχείρησης.

Το τμήμα μισθοδοσίας-  ανθρώπινου δυναμικού του λογιστικού –φοροτεχνικού μας γραφείου στελεχώνεται από άτομα με άρτια κατάρτιση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και λογισμικών προγραμμάτων

Μερικές από τις υπηρεσίες μας: