Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο InterTax

Σεβόμενο την ιδιωτικοτητα και την διαφορετικότητα του κάθε πελάτη δημιουργεί μοναδικά οικονομικά και ευέλικτα πακέτα οικονομικών και ποιοτικών παροχών με λύσεις ολοκληρωμένες και εναρμονισμένες στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Με γνώμονα την ανάπτυξη κα την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας για την ορθή λήψη αποφάσεων στο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο INTERTAX παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε κάθε συμμετέχοντα η εταιρικό μέλος.

Μερικές από τις συμβουλευτικές μας παροχές:

Λογιστική και ασφαλιστική μηχανογράφηση
Παρακολούθηση οικονομικής πορείας της επιχείρησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης
Ανάλυση κόστους και διορθωτικών βελτιώσεων
Εκπόνηση μελετών και, καταστάσεων αξιοποίησης και αξιολόγησης των ταμειακών ροών και ισοδύναμων
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων όπως ορίζονται από την εργατική ασφαλιστική φορολογική και ελεγκτική νομοθεσία
Εκπροσώπηση της επιχείρησης σας σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμού
Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων
Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσιας
Μελέτες βιωσιμότητας
Σύνταξη δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού ( εντός και εκτός ευρωπαϊκής κοινοτητας) για την αποφυγή διπλής φορολογίας
Ενάρξεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις, παύση εργασιών, σύνταξη καταστατικών εταιρειών, τροποποιητικών καταστατικών, διαλυτικών καταστατικών
Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι στον χώρο τουρισμού σας παρέχουν συμβουλές σε κάθε επιχειρηματικό σας στάδιο