Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο InterTax

Σεβόμενο την ιδιωτικοτητα και την διαφορετικότητα του κάθε πελάτη δημιουργεί μοναδικά οικονομικά και ευέλικτα πακέτα οικονομικών και ποιοτικών παροχών με λύσεις ολοκληρωμένες και εναρμονισμένες στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Με γνώμονα την ανάπτυξη κα την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας για την ορθή λήψη αποφάσεων στο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο INTERTAX παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε κάθε συμμετέχοντα η εταιρικό μέλος.

Μερικές από τις συμβουλευτικές μας παροχές: